Hva er AFT NAV og hvordan kan det hjelpe

15 mai 2024
Kim Andre Haugen

editorial

Arbeidsforberedende trening (AFT) i regi av NAV er utformet for å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet til å finne sin vei tilbake til jobb eller utdanning. Hovedmålet med AFT-tiltaket er å gi den enkelte muligheter til å mestre arbeidslivet gjennom ulike typer trening, veiledning, og støtte. Dette programmet er ofte nøkkelen for mange som opplever vanskeligheter med å få fotfeste i arbeidsmarkedet, enten på grunn av helsemessige utfordringer, manglende arbeidserfaring eller andre barrierer. Gjenopptakelsen av arbeidsforhold kan være en komplisert prosess, men AFT er designet for å forenkle overgangen og gjøre veien til arbeidslivet mer tilgjengelig.

Betydningen av arbeidsforberedende trening via NAV

NAV sin rolle i arbeidsforberedende trening er å tilby skreddersydde løsninger tilpasset den enkeltes behov. Det kan være snakk om opplæring, arbeidspraksis i reell arbeidssituasjon, karriereveiledning eller hjelp til å finne ut av interesser og ferdigheter. For at AFT skal være effektivt involverer det tett oppfølging og samarbeid mellom den arbeidssøkende, NAV, og ofte eksterne tilbydere som tilrettelegger selve treningen. Dette samarbeidet er avgjørende for at individet skal få relevante utfordringer og oppgaver som matcher både interesse og ferdighetsnivå.

En av hovedkomponentene i AFT NAV er å hjelpe den enkelte med å identifisere hindringene som står i veien for arbeid, og å utvikle en handlingsplan for å overkomme disse. Dette krever en personlig tilnærming, hvor den enkelte får muligheten til å reflektere over egne mål og hva som trengs for å nå dem. NAVs veiledere spiller en nøkkelrolle i denne prosessen, da de bistår deltakerne med å utarbeide realistiske karriereplaner og gir støtte gjennom deres utvikling.

Hvordan fungerer AFT i praksis?

AFT-programmet fungerer ved at deltakerne får prøve seg i ulike arbeidssituasjoner, gjerne i form av praksisplasser hos lokale bedrifter. Dette gir verdifull erfaring, øker selvtilliten og bidrar til å bygge opp en arbeidsrelevant CV. Samtidig får deltakerne utvikle sitt nettverk i arbeidslivet, noe som kan være uvurderlig for fremtidig jobbsøking. Praksisen støttes ofte av teoretisk opplæring, slik at deltakerne også får formalisert kunnskap som matcher arbeidsoppgavene de har prøvd seg på. Utvikling av generelle kompetanser som kommunikasjonsferdigheter, teamarbeid, og tidsstyring er også viktige elementer i AFT.

For mange kan overgangen til en fast jobb virke overveldende, og her kan AFT gjøre en stor forskjell. Tett oppfølging og veiledning gjør at overgangene kan skje gradvis, med nødvendig støtte underveis. Dette kan inkludere hjelp til å søke jobber, forberedelse til intervjuer eller støtte i løpet av de første ukene og månedene i en ny jobb. På denne måten virker AFT som en brobygger mellom arbeidssøker og arbeidsliv.

aft nav

Suksesshistorier og anbefaling

Tallrike suksesshistorier har spredt seg fra deltakere som har gjennomgått AFT-programmet. Mange har funnet meningsfulle jobber og har takket programmet for støtten og muligheten til å finne en plass der de kan trives og yte sitt beste. Disse historiene representerer ikke bare individuelle triumfer, men også gevinsten for samfunnet i form av redusert ledighet og økt sosial inkludering.

For de som leter etter en pålitelig partner i sitt AFT-program, er https://fossheim-as.no/ et glimrende sted å starte. Fossheim Arbeids- og Senkehjem er en anerkjent tilbyder som samarbeider med NAV for å tilby arbeidsforberedende trening. Med sitt dedikerte team og en rekke tjenester tilpasset individuelle behov, kan Fossheim være akkurat det som trengs for å hjelpe mennesker på veien mot arbeid og et mer aktivt liv. Med deres kompetanse og støtte kan man ta viktige skritt mot en lysere fremtid, og vi anbefaler å kontakte Fossheim for mer informasjon om deres tilbud og tjenester.

Flere nyheter