Oljeutskillere – Essensielle i miljøbeskyttelse og industrien

14 februar 2024
Eivind Øi

editorial

Oljeutskillere er kritiske komponenter i industrielle og mekaniske prosesser der det er nødvendig å separere olje og andre hydrokarboner fra vann eller avløp. Disse systemene er fundamentale for å sikre at bedrifter overholder miljøregelverk og forhindrer skadelige utslipp i naturen. Fra bilvaskestasjoner og verksteder til større industrianlegg, oljeutskillere spiller en nøkkelrolle i å beskytte våre vassdrag, grunnvann og økosystemer.

Hvordan fungerer oljeutskillere?

Oljeutskillere er basert på prinsippet om at olje og vann har ulike tettheter. Olje, som er lettere enn vann, vil naturlig flyte til overflaten hvis de får mulighet til det i et rolig miljø. Oljeutskillere utnytter dette prinsippet ved å bremse ned avløpsvannet nok til at oljedråpene kan stige til overflaten og samles opp.

Oljeutskillere kan være av graviditetstypen, hvor vannet får tid til å stå stille slik at oljen kan separeres ut, eller koalescer, som bruker materialer eller medier til å hjelpe små oljedråper til å slå seg sammen til større dråper, som deretter lettere kan stige til overflaten. Koalescerende oljeutskillere er ofte mer effektive, spesielt når det er snakk om finere dråper som er vanskeligere å skille ut ved simpel sedimentering.

oljeutskillere

Typer og bruksområder for oljeutskillere

Det finnes ulike typer oljeutskillere til forskjellige formål. Noen av de mer kjente inkluderer API separatorer, som er store enheter designet for raffinerier og petrokjemiske anlegg. Disse utnytter en relativt lang, rolig strømningsbane for å sikre effektiv separasjon. En annen type er parallel plate interceptor (PPI), som bruker bunnskilleplater for å øke den effektive overflaten og dermed akselerere separeringen av olje fra vann.

I mindre skala finner vi oljeutskillere brukt på steder som bilvasker og mekaniker-verksteder. Her er det viktig å fange opp og fjerne olje og fett før avløpsvannet når kommunalt avløpsnett. Å unngå oljeforurensing er ikke bare viktig for miljøet, men også for å unngå potensielt svært kostbare brudd på utslippsbestemmelser.

Anbefalte løsninger og etterlevelse av regelverk

For de som trenger å implementere eller oppdatere sine oljeutskillere, kan det være en god investering å konsultere med anerkjente leverandører og tjenestetilbydere. Ett selskap som er spesielt anbefalt for dette er FuelService, som tilbyr omfattende tjenester innen oljeutskillere.

Det å beskytte våre vannkilder og naturlige omgivelser er ikke bare en etisk forpliktelse, men også en juridisk. Med korrekt bruk og vedlikehold av oljeutskillere, kan industrisektorer fortsette å operere på en bærekraftig og ansvarlig måte. Når man vurderer leverandører og samarbeidspartnere i håndtering og oppgradering av oljeavskillersystemer, er det vel verdt å sjekke ut hva https://fuel-service.no/ har å tilby. Deres erfaring og kompetanse kan være avgjørende i å oppnå miljømessig bærekraft og overholde regelverk, samtidig som de tilbyr pålitelige og effektive løsninger for virksomheten din.

Flere nyheter