Alt du trenger å vite om dreiebenker

01 juli 2024
Silje Elise Johansen

editorial

Dreiebenken er et av de eldste og mest grunnleggende verktøyene i en maskinbearbeider sin verktøykasse. Den er avgjørende for å forme metalldeler til nøyaktige dimensjoner og har vært i bruk i flere hundreår i forskjellige former. I moderne tid har dreiebenker utviklet seg til avanserte maskiner som kan utføre komplekse operasjoner med svært høy presisjon. Denne artikkelen vil gi deg en detaljert innsikt i hva en dreiebenk er, dens ulike typer og hvordan de brukes, samt viktige tips ved kjøp av brukte dreiebenker.

Grunnleggende om dreiebenker

En dreiebenk er en maskinverktøy som roterer et arbeidsstykke om en akse for å utføre ulike operasjoner som kutting, sanding, knurling, drilling eller deformasjon, ofte med et verktøy som er fast i en stikke, som vender mot arbeidsstykket og kan flyttes både langsommere og dyper inn i materialet. Arbeidet med en dreiebenk er kjernen i enhver form for mekanisk produksjon og kan brukes på en rekke materialer, inkludert metaller, plast og tre.

De mest grunnleggende dreiebenkene består av fire hoveddeler: bedet, hodestokken, verktøyholderen og halestokken. Bedet er hovedstøtten til maskinen og inneholder et montert system for hodestokken og halestokken. Hodestokken inneholder motoren og spindelen, mens halestokken gir mottrykk og understøttelse til det langsgående arbeidsstykket. Verktøyholderen, som kan være manuell eller automatisk, holder kutteverktøyet og beveger seg langs bedet for å kutte arbeidsstykket.

Ulike typer av dreiebenker

Det finnes en rekke forskjellige typer dreiebenker, hver med sine egne spesifikke funksjoner for ulike operasjoner og materialer.

Manuelle dreiebenker

De manuelle dreiebenkene er den tradisjonelle typen, ofte brukt i mindre verksted eller for undervisningsformål. Her kreves det at operatøren manuelt justerer verktøyet og holder styr på maskinens bevegelser. Det gir høy grad av kontroll og er ideelt for skreddersydde eller små serier med produksjoner.

CNC-dreiebenker

CNC (Computer Numerical Control) dreiebenker er datamaskinstyrte, og tilbyr et høyere nivå av presisjon og automatisering. Operatøren programmerer maskinen til å utføre en serie operasjoner, som maskinen deretter utfører automatisk med stor nøyaktighet. Dette er spesielt nyttig for masseproduksjon og komplekse deler.

Andre spesialiserte dreiebenker

Turret-dreiebenker og kopidreiebenker er bare noen andre eksempler på spesialiserte dreiebenker som finnes. Turret-dreiebenken kan ha flere verktøy montert på en turret, som tillater raskt verktøyskifte. Kopidreiebenker kan produsere kopier av en prototype ved å bruke en mal eller et mønster.

Dreiebenk

Tips ved kjøp av brukte dreiebenker

Når man vurderer å kjøpe en brukt dreiebenk, er det flere faktorer man må ta hensyn til for å sikre at man får et pålitelig og effektivt verktøy.

Tilstand og vedlikehold

Undersøk tilstanden til dreiebenken nøye. Se etter tegn på slitasje som kan påvirke maskinens presisjon. Spør også om maskinens vedlikeholdshistorikk og hvorvidt det har blitt utført regelmessig service.

Produksjonskrav

Vurder dine produksjonsbehov og kapasitet nøye. En tung dreiebenk vil være nødvendig for større og tyngre arbeidsstykker, mens en mindre benk kan være tilstrekkelig for detaljerte, små deler.

Tilgjengelige funksjoner

Se etter nødvendig tilleggsutstyr som følger med dreiebenken. Dette kan omfatte diverse verktøyholdere, chuck-er (spennhylser), og om det er CNC-teknologi, hvilken type kontroller og programmeringskapasiteter den har.

Pris versus kvalitet

Balanser mellom prisen og kvaliteten på dreiebenken. En lavere kostnad kan være fristende, men husk at kvalitet ofte er mer økonomisk i det lange løp, spesielt når det gjelder maskinverktøy.

Flere nyheter